Hoe ziet de toekomst van de glastuinbouw er precies uit?

Glastuinbouw heeft zoals bekend af te rekenen gekregen met verschillende pijnpunten. Zo was er bijvoorbeeld het feit dat er een aanzienlijke hoeveelheid fossiele brandstoffen waren vereist om de kas operationeel te kunnen houden. Dat was echter niet alles. Buiten de aanzienlijke hoeveelheid fossiele brandstoffen die waren vereist waren er ook nog de talrijke meststoffen die een doorn in het oog van menig aantal mensen en partijen vormden. Gelukkig werden er ondertussen verschillende maatregelen genomen die de toekomst van de glastuinbouw aanzienlijk rooskleuriger moeten maken.

De komst van de gesloten kas

In het bijzonder van de zogenaamde, gesloten kas wordt behoorlijk veel verwacht. De eerste proefkas en een aantal gesloten kassen werden geïntroduceerd in het jaar 2007. Het was in datzelfde jaar dat er ook een subsidietraject werd opgezet genaamd “Marktintroductie Energie Innovaties”. Dit subsidietraject was goed voor een kapitaal van zo’n slordige 225 miljoen euro en had als specifieke doel om de realisatie van (semi) gesloten kassen te bevorderen. Uiteraard werd er ook aandacht besteed aan andere energie besparende systemen op vlak van glastuinbouw.

Het gebruik van aardwarmte bij glastuinbouw

Het bleef uiteraard niet bij bovenstaande alleen. Tot op moment van schrijven is het dan ook zo dat er met de nodige regelmaat testen worden uitgevoerd die betrekking hebben tot het gebruik van aardwarmte in de kassen. Door de mogelijkheden van aardwarmte te benutten zou het mogelijk worden om niet langer aangewezen te zijn op het gebruik van gas voor het opwarmen van de kas. Bovendien is het zo dat er ook proeven worden gedaan met betrekking tot het sluiten van de kas. Tijdens de zomer wordt het overschot aan warmte middels een warmtewisselaar opgeslagen in een ondergrondse waterlaag. Wanneer de winter aanbreekt wordt het warme water vervolgens terug uit de waterlaag gehaald om door middel van een warmtewisselaar de kas op te warmen.

De introductie van led verlichting in kassen

Nog een andere ontwikkeling die betrekking heeft tot de glastuinbouw is het toenemende gebruik van led verlichting. Verschillende gewassen vereisen dat er tijdens de nacht kunstverlichting wordt gebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor rozen. Het gaat hierbij dan om zogenaamde assimilatieverlichting. De lampen die eigenlijk tot op heden hoofdzakelijk gebruikt worden vereisen een aanzienlijke hoeveelheid energie. Dit zorgt ervoor dat ook de gebruikskosten uiteraard behoorlijk hoog komen te liggen. Door gebruik te maken van led verlichting kan daar verandering in worden gebracht.

Optimalisatie van kassenbouw en inrichting

Niet alleen om de toekomst van de glastuinbouw te kunnen garanderen, maar ook om ze nog interessanter te maken is het noodzakelijk dat er blijvende optimalisaties kunnen worden doorgevoerd. Deze optimalisaties dienen te gebeuren aan de hand van concrete data die voorhanden is. Door het benutten van de kennis en het toepassen van de innovatieve technieken die door TNO in het leven zijn geroepen, is het in de praktijk mogelijk om niet alleen een optimalisatie door te voeren op vlak van kassenbouw, maar ook kasseninrichting. Alleen op deze manier kan ervoor worden gezorgd dat glastuinbouw ook in de toekomst, net als tegenwoordig, een belangrijke meerwaarde weet te creëren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *